Bijtelling berekenen

De bijtelling wordt berekend door het tarief van de categorie waar de auto in valt te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde van de auto. De uitkomst hiervan is de bijtelling. De bijtelling wordt vervolgens bij uw loon opgeteld in box 1. Wat u uiteindelijk moet betalen aan belasting hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Als u veel verdient, dan betaalt u meer belasting aangezien box 1 progressief is.

Rekentool netto-bijtelling 2023 vs 2022

 
Hoogte bijtelling
De hoogte van de bijtelling hangt van meerdere factoren af. Een milieuvriendelijke auto heeft de minste bijtelling. De overheid gebruikt de bijtelling om het gebruik van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren. Om de hoogte van de bijtelling te berekenen dan moet u ten eerste weten in welke categorie uw auto van de zaak valt.

Categorie auto van de zaak
Alleen nog volledig elektrische auto’s hebben een bijtelling percentage van 16%. Dit gereduceerde tarief geldt zelfs niet meer over de gehele cataloguswaarde, maar slechts over een gedeelte onder een door de overheid vastgesteld bedrag. De waarde boven dat bedrag wordt belast met het 22% bijtellingtarief, net als alle overige auto’s.

Bijtelling steeds strenger
Vanaf 2017 is de bijtelling veranderd. Dit heeft gevolgen, vooral voor hybride auto’s en auto’s met een verbrandingsmotor. Alleen volledige elektrische auto’s komen anno 2023 nog in aanmerking voor (deels) lagere bijtelling. De grens voor het lagere tarief wordt daarnaast ieder jaar verlaagd, waardoor het kortingstarief steeds beperkter geldt. Alle overige auto’s (met verbrandingsmotor) vallen in de 22% bijtellingschijf. Meer over de bijtelling in 2023.