Bijtelling 2023

In 2023 veranderen een aantal zaken die invloed hebben op de netto-bijtelling die voor een leasevoertuig verwacht kan worden. De bijtellingspercentages blijven gelijk, maar de voorwaarden veranderen. Daarnaast verandert het inkomensbelastingstelsel, wat eveneens invloed heeft op de te verwachte bijtelling. Op deze pagina alles over de bijtelling in 2023 en hoe deze tot stand komt.

Bijtelling 2023 vs 2022

Met ingang van 1 januari 2023 veranderen een aantal dingen in de totstandkoming van de netto-bijtelling:

  • Lage bijtelling voor elektrische voertuigen wordt beperkt van €35.000 (2022) tot eerste €30.000 cataloguswaarde in 2023
  • Inkomstenbelastingschijven veranderen; belastingtarief voor eerste deel van het inkomen wordt verlaagd van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023)
  • Inkomstenbelastingschijf verandert; lage tarief geldt in 2022 voor de eerste €69.398 aan inkomen; in 2023 wordt deze grens verhoogd naar €73.071

Verlaging grens gereduceerd bijtellingtarief elektrische auto’s over eerste deel cataloguswaarde

De bijstelling van de cataloguswaarde naar beneden voor het gereduceerde bijtellingstarief merk je alleen wanneer je een elektrische auto koopt van meer dan 30.000 euro. In de praktijk zijn vrijwel alle elektrische voertuigen duurder dan dat bedrag en zullen elektrische rijders dus beter af zijn hun auto in 2022 aan te schaffen dan in 2023 (uiteraard wel afhankelijk van het inkomen). Iemand met een laag inkomen kan mogelijk nog wel voordeliger uit zijn in 2023.

Verandering inkomstenbelastingschijven

De veranderingen in de inkomstenbelastingschijven zijn gunstig voor iedereen die een leaseauto kiest: je betaalt minder belasting over een groter deel van je inkomen, maar in de bijtelling merk je dit alleen wanneer je inkomen onder de €73.071 valt. De bijtelling wordt immers opgeteld bij je inkomen.

Verschil bijtelling 2023 t.o.v. 2022 berekenen

Rekentool netto-bijtelling 2023 vs 2022

 

Netto bijtelling 2023

De netto bijtelling zal in 2023 over het algemeen wat hoger uitvallen, al hangt dit wel af van de geleaste auto. Goedkope auto’s (tot 30.000 euro aanschafwaarde) zullen door de dalende inkomstenbelasting voordeliger worden.

2022 2023
Benzine, diesel en hybride 22% 22%
Volledig elektrisch 16% (eerste 35.000 cataloguswaarde)
22% (rest cataloguswaarde boven 35.000)
16% (eerste 30.000 cataloguswaarde)
22% (rest cataloguswaarde boven 30.000)
Voertuigen op waterstof of zonne-energie 16% 16%

Elektrisch rijden vanaf 2023 duurder

Het belangrijkste verschil zit hem dus in de verlaging van de cataloguswaarde grens van 35.000 euro naar 30.000 euro. Over de waarde tussen de 30.000 en 35.000 euro (5.000 euro dus) wordt vanaf 2023 dus 22% in plaats van 16% bijtelling betaald. Dit komt neer op een extra bijtelling van 300 euro over die 5.000 euro. Belangrijk is wel te realiseren dat de inkomensbelasting tegelijkertijd omlaag gaat over het eerste deel van het inkomen. Het verschil is dus mogelijk kleiner, maar hangt af van inkomen en de cataloguswaarde van de te leasen auto.

Netto bijtelling 2023 berekenen

Benieuwd hoe de verschillen voor jou uitpakken in 2023 ten opzichte van 2022? Via onderstaande calculator kun je eenvoudig zien wat je in beide jaren aan netto-bijtelling kwijt zult zijn!


Veelgestelde vragen omtrent bijtelling in 2023

Het is geen gemakkelijk onderwerp, veel mensen hebben dan ook vragen rondom bijtelling. Hieronder het antwoord op een aantal van de meest gestelde vragen.


Wat is bijtelling?

Bijtelling kan gezien worden als belasting voor privégebruik van een leaseauto en kun je makkelijk zelf berekenen. Bijtelling is het gedeelte van de cataloguswaarde van een leaseauto die wordt opgeteld bij het bruto inkomen van een werknemer. Over dit bedrag wordt inkomstenbelasting ingehouden.


Hoeveel bijtelling betaal ik in 2023?

Het precieze bedrag is afhankelijk van je inkomen, de cataloguswaarde van de leaseauto en het soort auto. Bijtellingspercentages worden vastgesteld op basis van type auto (elektrisch, verbrandingsmotor of waterstof/zonnepaneel). Des te milieuvriendelijker de auto, des te lager is het bijtellingspercentage.


Hoe werkt bijtelling?

De bijtelling wordt berekend op basis van inkomen en het bijtellingspercentage, dat afhankelijk is van waarde van de auto en het type motor (uitstoot). De netto-bijtelling wordt vermeld op je loonstrook en door je werkgever ingehouden op je netto-loon. Je betaalt dit bedrag aan de belastingdienst als “belasting” voor privégebruik van je leaseauto.