Wat is bijtelling?

Als u een auto van de zaak hebt waar u privé kilometers mee rijdt dan krijgt u te maken met fiscale bijtelling. Uw werkgever moet een bedrag bij uw loon optellen voor het voordeel dat u behaalt door het privé gebruik van de auto. Dit bedrag wordt de bijtelling genoemd. De bijtelling wordt berekend door het tarief van de categorie waar de auto in valt te vermenigvuldigen met de cataloguswaarde van de auto.

Lager netto loon
Uw werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Dit heeft als gevolg dat uw netto loon omlaag gaat.

Hoeveel bijtelling?

Hoeveel bijtelling er op uw loon komt is afhankelijk van de auto die u gebruikt. De zuinigste auto’s hebben een percentage bijtelling van 14%. Auto’s die net niet voldoen aan de voorwaarden gesteld voor de 14% categorie vallen in de 20% bijtelling categorie. Voor alle overige auto’s geldt een bijtelling percentage van 25%. Auto’s zonder uitstoot (elektrische auto’s) komen in aanmerking voor een 4% bijtellingstarief en tot en in 2015 worden hybrides belast met een 7% tarief. Dit percentage verdwijnt per 2016, waarna hybride auto’s in een hoger bijtellingstarief zullen vallen.
Benieuwd wat het exacte netto-bijtellingsbedrag is? Met behulp van onze tool kunt u gemakkelijk uw netto-bijtelling berekenen.

Bijtellingspercentage geldt 60 maanden

Het vastgestelde bijtellingspercentage geldt voor een periode van vijf jaar (60 maanden). Deze vijf jaar gaan in op de eerste van de maand die volgt op de maand dat de auto op kenteken gezet is. Gedurende deze 60 maanden verandert het tarief niet. Ook wanneer de auto van eigenaar wisselt blijft het percentage gelijk. Bij veranderende bijtellingspercentages kan het daarom verstandig zijn de auto vlak voor het einde van het jaar op kenteken te laten zetten in plaats van in het nieuwe jaar. Op deze manier wordt nog geprofiteerd van het voordeliger oude percentage uit het oude jaar.