Wanneer geen bijtelling?

Bijtelling geldt voor leaseauto’s die naast zakelijk ook voor privédoeleinden gebruikt worden. Als u weinig privé gebruik maakt van de auto dan is er geen sprake van bijtelling. Hierbij is een ondergrens van 500 privé kilometers per kalenderjaar vastgesteld. Werknemers die een leaseauto van de zaak krijgen en minder dan 500 kilometer privé gebruik maken van de auto kunnen vrijstelling van bijtelling aanvragen. De auto mag in die gevallen dus niet voor eigen ritten gebruikt worden en de eigenaar dient dit ook te kunnen aantonen. Dit moet ú dus kunnen bewijzen.’

Geen privegebruik, geen bijtelling

Er dient daarom een sluitende kilometeradministratie te worden bijgehouden. Kort gezegd komt dit erop neer dat voor alle zakelijke ritten de kilometerstand van de auto genoteerd dient te worden en dat hierin dus geen gaten te vinden zijn. Wanneer dit goed gebeurt en de auto inderdaad minder dan 500 privékilometers per jaar maakt kan vrijstelling van bijtelling verleend worden en hoeft door de werknemer dus niet betaald te worden voor het voertuig.

Als u geen bijtelling hebt dan kunt u een verklaring invullen die u kunt downloaden via de website van de Belastingdienst. Het formulier is ook aan te vragen via Belastingtelefoon.

Eigen bijdrage privégebruik auto

In het geval dat u met uw werkgever hebt afgesproken dat u zelf bijdraagt aan het privégebruik van de auto dan wordt dit verrekend met de bijtelling. Uw eigen bijdrage wordt van de bijtelling afgetrokken.