Bijtelling 2017

Vanaf 2017 wordt het aantal bijtellingstarieven wederom teruggebracht. Het lage 4% bijtellingstarief blijft gehandhaafd en geldt nog altijd voor auto’s zonder uitstoot (0 gram CO2 per kilometer). De overige tarieven worden aangepast.

  • Nog slechts 2 bijtellingscategorieën
  • Hybride voertuigen niet interessant meer
  • Elektrisch rijden heeft de toekomst
Jaartal Bijtelling 0 gram CO2 uitstoot (volledig elektrische auto’s) Bijtelling 1-50 gram CO2 uitstoot (Hybride auto’s) Bijtelling 51-106 gram CO2 uitstoot Bijtelling >106 gram CO2 uitstoot
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 22% 22% 22%
2018 4% 22% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%

Waar in 2016 nog verschillende tarieven gelden (15% voor voertuigen met een uitstoot van 1-50 gram; 21% voor voertuigen met een uitstoot van 51-106 gram en 25% voor alle voertuigen met een uitstoot groter dan 106), zal vanaf 2017 één bijtellingstarief gaan gelden. Dit tarief is 22% en zal gelden voor minimaal 4 jaar (tot en met 2020). Het aantal bijtellingspercentages wordt dus teruggebracht naar slechts twee. Hiermee moeten de belastingen op personenauto’s transparanter en overzichtelijker worden. De nieuwe bijtellingstarieven gaan gelden vanaf 1 januari 2017.

Net als altijd gelden bijtellingstarieven voor vijf jaar en staan deze vast vanaf moment van registratie van het voertuig. Alle leaseauto’s die tot en met 31 december 2016 geregistreerd worden en op kenteken gezet zijn profiteren vijf jaar lang van de in 2016 geldende bijtellingspercentages. Het kan om deze reden lonen haast te maken met de aanvraag van een leaseauto.

Bijtelling vanaf 2017 in de praktijk

De percentages veranderen, maar wat betekent dit nu concreet? Een aantal gevolgen:

Hybride niet meer interessant

De hybride auto (aangedreven door een benzine/dieselmotor ondersteund door een elektromotor) wordt minder aantrekkelijk. Tot en met 2016 geldt voor hybride auto’s (die in de praktijk een uitstoot tussen de 1 en 50 gram hebben) een aantrekkelijk lager bijtellingstarief van 15%. Vanaf 2017 zullen deze auto’s belast worden net als alle andere diesel en benzine voertuigen. gevolg is dat er fors meer betaald zal moeten worden voor dit type auto. De hogere aanschafprijs zorgt er uiteindelijk voor dat het rijden van hybride auto’s fors duurder zal worden. De verwachting is dan ook dat vanaf 2017 de leaserijder dit type auto links zal laten liggen en weer zal kiezen voor een auto uitsluitend aangedreven door een verbrandingsmotor.
Voor de leaserijder kan het om deze reden interessant zijn nog snel in 2016 een hybride auto te leasen. Alle voertuigen die tot 31 december 2016 op kenteken worden gezet profiteren namelijk nog voor de bijtelling geldend in 2016.

Elektrisch wordt aantrekkelijker

Omdat alle voertuigen met uitstoot voortaan met het hoogste percentage aan bijtelling belast worden, wordt het verschil tussen volledig elektrisch rijden en alle overige aandrijvingen aanzienlijk groter. De verwachting is dan ook dat vele automerken haast zullen maken met de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Het aanbod van deze voertuigen zal naar verwachting sterk toenemen, wat uiteraard de prijzen ten goeden komt. Elektrisch rijden zal écht populair gaan worden.

Onzuinige auto’s profiteren

De keuze voor een zuinigere auto wordt minder belangrijk. Immers, iedere auto met uitstoot wordt hetzelfde belast, namelijk met 22%. Kort gezegd komt dit erop neer dat de heel onzuinige auto’s met veel CO2 uitstoot gaan profiteren van de nieuwe schijven. Deze werden immers voorheen belast met 25% bijtelling en zijn in de nieuwe situatie belast met 22% bijtelling.

Bijtelling de komende jaren

De bijtelling zal de komende jaren niet veranderen, in ieder geval niet tot en met 2020. De tarieven zoals deze in 2017 zullen ingaan blijven dus minimaal 4 jaar gehandhaafd.