25 procent bijtelling

De 25% bijtelling categorie geldt voor alle auto’s met een CO2-uitstoot groter dan 106 gram per kilometer. Alle lease auto’s die niet binnen één van de zuinigere categorieën vallen, worden automatisch met 25% bijtelling belast. in de praktijk zijn dit alle grote(re) auto’s met een grotere motor en meer vermogen.

25% bijtelling in 2015

In 2015 is 25% de bijtellingscategorie geldig voor alle leaseauto’s die niet tot de zuinigere voertuigen behoren. Wanneer men kiest voor een grotere motor met meer vermogen valt de auto al snel binnen dit tarief.

25% bijtelling in 2016

In 2016 blijft het 25% bijtellingstarief gehanteerd als hoogste percentage. Ook in 2016 zullen de minder zuinige leaseauto’s of auto’s met meer vermogen meestal binnen deze categorie vallen. De uitstootnorm wordt wel verder aangescherpt.

Uitstootnorm 25% bijtelling

Het percentage binnen deze categorie blijft gelijk, de uitstootnorm wordt echter verder aangescherpt. In 2015 lag de ondergrens van deze categorie op 111 gram, in 2016 wordt deze verlaagd naar 107 gram. Dit komt erop neer dat sommige auto’s die in 2015 nog in aanmerking kwamen voor het lagere 20% bijtellingstarief nu in de 25% norm zullen vallen.

Jaartal Percentage CO-2 uitstoot norm Type auto in de praktijk
2015 20% 82 – 110 gram CO2 per km Zuinige benzine en diesel auto’s
25% >110 gram CO2 per km Alle minder zuinige auto’s
2016 25% >106 gram CO2 per km Alle minder zuinige auto’s