Bijtelling 2012

De overheid wil graag dat er gebruik gemaakt wordt van zuinig auto’s van de zaak. Om deze reden zijn er lagere bijtellingspercentages voor zuinige auto’s. De overheid scherpt deze regels steeds verder aan zodat steeds minder auto’s in lagere bijtellings categorieën vallen.

Bijtelling op basis van CO2-uitstoot
Hoe hoog het percentage bijtelling is hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig. Voor de categorie 20% is de CO2-uitstoot vastgesteld tussen 111 en 140 gram per kilometer voor benzine auto’s. Voor auto’s die rijden op diesel geldt een CO2-uitstoot tussen 96 en 116 per kilometer. Is de CO2-uitstoot van een auto lager dan geldt het tarief van 14%. Is de CO2-uitstoot hoger dan valt de auto in de overige categorie van 25%.

Nieuwe criteria geldend vanaf 1 juli 2012
De CO2-grenzen worden vanaf 1 juli 2012 aangescherpt. Dit geldt voor het 14% tarief maar ook voor het 20% tarief. Deze regeling geldt zowel voor werknemers als voor ondernemers en resultaatgenieters die gebruik maken van de auto van de zaak voor privé-doeleinden.

  • Voor auto’s die een CO2-uitstoot hebben tot 50 gram per kilometer geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. De auto moet dan wel in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft.
  • Voor auto’s gekocht voor 1 januari 2012 en niet meer dan 50 gram per kilometer uitstoot hebben geldt dat wanneer ze daar nog geen recht op hadden vanaf 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing is tot 1 januari 2017.
  • Voor auto’s die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden gekocht met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram per kilometer geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.
  • Auto’s die in de bijtelling categorie 20% of 14% vallen waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld behouden het lagere percentage bijtelling totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt. Met ingang van 1 juli 2017 zal het percentage vervolgens worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen.
  • Voor auto’s met een 20% of 14% bijtelingspercentage die vanaf 1 juli 2012 op naam worden gesteld houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende maand waarin het kenteken op naam is gesteld. Na deze periode wordt gekeken of de auto aan de dan geldende voorwaarden voldoet en opnieuw voor 60 maanden in aanmerking komt voor het lagere bijtellingspercentage.

Elektrische auto’s
Auto’s met een nulemissie uitstoot zoals elektrische auto’s zijn tot 2015 vrijgesteld van de bijtelling privégebruik auto van de zaak. Deze auto’s zijn ook vrijgesteld van de BPM en de motorrijtuigenbelasting. Dit is een regeling om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren doordat deze milieuvriendelijk en geen CO2 uitstoten. Voor nul-emissieauto’s geldt in de jaren 2010 tot 2014 een bijtellingspercentage van 0%.