15 procent bijtelling

De 15% bijtelling is na de 4% bijtelling de voordeligste bijtellingscategorie. Vanaf 2016 vervangt de 15% bijtelling het percentage van 7% dat tot en met 2015 geld voor auto’s die binnen de vastgestelde norm vallen. Door de strenge uitstootnorm voor dit percentage vallen vrijwel uitsluitend hybride auto’s binnen deze categorie. In de praktijk komt dat neer op een uitstoot van 1 tot 50 gram per kilometer.

15% bijtelling vanaf 2016

De bijtellingscategorie van 15% doet vanaf 2016 haar intrede. Deze categorie vervangt dan het in 2015 geldende lage bijtellingstarief van 7%. Dit betekent dat leaserijders die in 2016 een auto aanschaffen die binnen deze categorie valt fors meer bijtelling gaan betalen dan wanneer ze dezelfde auto aanschaffen in 2015.

Uitstootnorm 15% bijtelling

Om voor dit voordelige bijtellingspercentage in aanmerking te komen dient de uitstoot van de leaseauto te vallen binnen de norm van 1 tot 50 gram CO per kilometer. In de praktijk komt dat erop neer dat het 15% tarief alleen gaat gelden voor hybride auto’s. In 2015 kwamen deze in aanmerking voor 7% bijtelling. Hybride auto’s worden vanaf 2016 daardoor aanzienlijk duurder om te rijden.

Jaartal Percentage CO-2 uitstoot norm Type auto in de praktijk
2015 7% 1 – 50 gram CO2 per km Hybride / Plug-in hybride
2016 15% 1 – 50 gram CO2 per km Hybride / Plug-in hybride