21 procent bijtelling

De categorie 21% bijtelling geld voor auto’s waarbij de CO2 uitstoot beperkt is. Veel leaseauto’s vallen binnen deze categorie. Deze categorie is vanaf 2016 nieuw en vervangt daarbij de 14 en 20 procent bijtelling die tot en met 2015 van toepassing waren.

21% bijtelling vanaf 2016

Het bijtellingstarief van 21% doet haar intrede in 2016 en vervangt vanaf 1 januari dat jaar de 14% en 20% tarieven die in 2015 golden. Daarnaast wordt de uitstootnorm strenger waardoor in de praktijk alleen de zuinigste auto’s nog binnen dit tarief vallen.

Uitstootnorm 21% bijtelling

Alleen zuinige benzine en diesel leaseauto’s komen in aanmerking voor 21% bijtelling. Bij deze auto’s is de uitstoot lager of gelijk aan 106 gram CO2 per kilometer en tenminste 51 gram CO2 per kilometer. Voorheen lag de norm voor 20% bijtelling o maximaal 110 gram CO2, wat betekent dat de maximumgrens in 2016 strenger vastgesteld is.

Jaartal Percentage CO-2 uitstoot norm Type auto in de praktijk
2015 14% 51 – 82 gram CO2 per km Extra zuinige benzine en diesel auto’s
20% 82 – 110 gram CO2 per km Zuinige benzine en diesel auto’s
2016 21% 51 – 106 gram CO2 per km (extra) zuinige benzine en diesel auto’s

Netto bijtelling 21%

Beniewd hoeveel bijtelling u daad werkelijk gaat betalen voor een auto die valt binnen de categorie met 21% bijtelling? Hier kunt u gemakkelijk het bedrag aan bijtelling berekenen dat u netto dient te betalen.