8 procent bijtelling

Het 8% bijtelling percentage is sinds 2020 van toepassing op de aller zuinigste auto’s, auto’s die geen CO2-uitstoot hebben. Dit zijn volledig elektrische auto’s. Met een auto met verbrandingsmotor (ook hybrides) kom je dus niet meer in aanmerking voor het voordelige bijtellingspercentage.

8% bijtelling nieuw in 2020

Het acht procent bijtellingspercentage is sinds 2020 actief en vervangt de lagere 4% bijtelling die tot vorig jaar geldig was. Elektrische rijders gaan dus aanzienlijk meer bijtelling betalen van in 2019 en de jaren daarvoor.

Uitstootnorm 8% bijtelling

De uitstootnorm voor de laagste bijtellingscategorie is vastgesteld op 0 gram CO2-uitstoot per kilometer, volledig uitstootloos dus.

Jaartal Percentage CO-2 uitstoot norm Type auto in de praktijk
2015 4% 0 gram CO2 per km Volledig elektrisch
2016 4% 0 gram CO2 per km Volledig elektrisch
2017 4% 0 gram CO2 per km Volledig elektrisch
2018 4% 0 gram CO2 per km Volledig elektrisch
2019 4% 0 gram CO2 per km Volledig elektrisch / waterstof
2020 8% 0 gram CO2 per km Volledig elektrisch / waterstof

Extra regels voor laagste bijtellingstarief

Het 8% percentage geldt niet zomaar voor de gehele aanschafwaarde van een elektrische auto. Omdat het voordeel op hele dure auto’s op deze manier extra groot zou zijn is er een maximumbedrag gesteld waarvoor de 8% geldt. Dit bedrag is veranderd door de jaren heen en is in 2020 vastgesteld op 45.000 euro. Over de eerste 45.000 euro aanschafwaarde wordt dus 8% bijtelling berekend, over het restdeel van de aanschafwaarde geldt het standaardtarief voor auto’s met uitstoot, 22% dus. Op deze manier worden dure elektrische auto’s dus aanzienlijk duurder.
Een dergelijke regeling is sinds 2019 actief, toen stond de aanschafwaarde-grens op 50.000 euro.

Waterstofauto’s volledig 8%

Uitzondering is gemaakt voor auto’s die op waterstof rijden. Deze voertuigen worden over de volledige aanschafwaarde met 8% bijtelling belast en zijn dus extra voordelig te rijden in 2020.

8% bijtelling berekenen

Het laagste bijtellingspercentage is van toepassing op de schoonste auto’s. Maar hoeveel gaat u nu daad werkelijk betalen? Hier kunt u gemakkelijk uw netto bijtelling berekenen voor uw leaseauto.