Bijtelling in de toekomst

De eerste veranderingen van de CO2 normen vinden op 1 juli 2012 plaats. Het plan van de overheid omhelst een verscherping van de CO2 normen op jaarbasis. Deze aanscherping van de regels vindt jaarlijks plaats tot en met 2015. Doordat de regels steeds scherper worden leidt dit tot minder keuze in modellen die in een lagere bijtelling categorie vallen.

Benzine en diesel krijgen dezelfde norm
Tot en met 2014 was de CO2 norm voor benzine hoger dan de norm voor diesel. De uitstoot voor deze twee brandstoffen worden gelijk gesteld vanaf 2015. Dit komt erop neer dat de uitstootnorm voor benzine auto’s een stuk sterker daalt dan de norm voor diesel auto’s.

De maximale uitstoot van CO2 om in aanmerking te komen voor BPM vrijstelling en het 14% bijtellingspercentage worden voor diesel/benzine:

  • tot 30 juni 2012: 95 / 110 gram per kilomter
  • 1 juli 2012: 91 / 102 gram per kilomter
  • vanaf 2013: 88 / 95 gram per kilomter
  • vanaf 2014: 86 / 89 gram per kilomter
  • vanaf 2015: 83 gram per kilomter voor diesel en benzine

Vanaf 2016 zullen naast de uitstootnorm ook de bijtellingspercentages veranderen. Percentages worden hoger en de 7% categorie verdwijnt. Dit houd in dat verschillende leasevoertuigen aanzienlijk duurder worden om ook privé te rijden. Bekijk hier alle veranderingen vanaf 2016.